dinsdag 07 apr 2020

IMG 0558Tijdens de ledenraadpleging van de Senioren Partij Maastricht van zaterdag 17 januari heeft de fractievoorzitter Ed Sabel een drietal overzichten gepresenteerd die hier op de website terug te kijken zijn.

ANBI SPMMet terugwerkende kracht per 1 januari 2014 heeft de Senioren Partij Maastricht de ANBI status verkregen. ANBI staat hier voor Algemeen Nut Beogende Instelling, een status die wordt afgegeven door de Belastingdienst.

Dit is goed nieuws voor de Senioren Partij Maastricht, maar ook voor u want dit betekent dat alle giften die sinds 1 januari 2014 door u gedaan worden aan de Senioren Partij Maastricht aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

vergadering seniorenpartij 11.1.2014Zaterdag 11 januari hield de Senioren Partij Maastricht een ledenvergadering gecombineerd met de nieuwjaarsreceptie. Ruim 100 leden (ruim 110 om precies te zijn) waren aanwezig bij toespraken van partijvoorzitter Olaf Penn, lijsttrekker/wethouder André Willems en een presentatie van fractievoorzitter/campagneleider Ed Sabel.

 

Seniorenpartij tegen plaatsing windturbines.


Tijdens de Ledenraadpleging van 10 december hebben de leden van de Senioren Partij Maastricht zich door middel van een motie uitgesproken tegen het voorstel om in het Lanakerveld  4 windturbines te plaatsen.
Het lid Dre Janssen hield de vergadering op felle wijze voor dat plaatsing onaanvaardbaar is, omdat gezondheidsaspecten zwaarder moeten wegen dan ter plaatse gewonnen windenergie.
Ook de horizonvervuiling, geluidsoverlast, lichthinder en de bedenkelijke economische haalbaarheid noemde hij als argumenten tegen de plaatsing. 
Als alternatief werd voorgesteld om deel te nemen aan een windturbineproject op zee. De fractie van de Senioren Partij Maastricht heeft de motie overgenomen en zich solidair met de leden verklaard.

 

studentenGeachte wethouder Nuss,

Vanaf september 2010 is de gemeente Maastricht en Maastricht University gestart met een proef om de parkeeroverlast van buitenlandse studenten te verminderen. Studenten die geen kamer hebben in Maastricht, maar op en neer reizen vanuit hun buitenlandse

Wat zoekt u?