zaterdag 22 okt 2016

artikel48vraagDe recente publicaties in de media over de onveiligheid van kunstgras sportvelden heeft de fractie van de SPM doen belsuiten een aantal vragen hierover aan het college van B&W te stellen.

De vragen zoals gesteld kunt u hier terugvinden.

 

wisselingvdwachtPaul Simons heeft op donderdag 29 september 2016 laten weten te willen stoppen als burgerraadslid van de SPM. Paul is burgerraadslid sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Paul blijft aan de fractie verbonden als fractieassistent.

Opvolger van Paul Simons wordt Jos Martin, momenteel actief fractieassistent.
De fractie van de SPM draagt Jos voor als burgerraadslid tijdens de raadsvergadering van 11 oktober 2016.
Jos heeft zich goed op z'n nieuwe taak voorbereid. Hij was regelmatig aanwezig bij de fractievergaderingen en bij raadsavonden en is goed op de hoogte van de Maastrichtse politiek.

 

 

logo spmBestuur en fractie van de Senioren Partij Maastricht zijn verrast en teleurgesteld over het besluit van SPM raadslid Gea van Loo om over te stappen naar het CDA.
De Seniorenpartij heeft heel veel tijd en energie in Gea van Loo geïnvesteerd als voorbereiding op het fractievoorzitterschap per 1 september 2016. Uit het persbericht dat de CDA fractie namens Gea heeft doen uitgaan, blijkt dat ze al enige maanden met deze onomkeerbare stap bezig was. Dit bevreemdt ons des te meer daar ze zich juist in deze periode intens voorbereidde op het overnemen van het fractievoorzitterschap dat dan ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. SPM raadslid John Steijns is per direct als waarnemend fractievoorzitter benoemd, en blijft in functie zo lang als nodig.

Jim Janssen is dinsdag 13 september jl. door de gemeenteraad benoemd voor maximaal 16 weken als waarnemend wethouder voor André Willems. Diens herstel duurt langer dat gedacht en een tijdelijke vervanging is noodzakelijk. Wij wensen Jim Janssen veel succes in het belang van de burgers van onze gemeente.

Uiteraard komen deze onderwerpen terug op de eerstvolgende najaarsvergadering.


Namens bestuur en fractie,

Met vriendelijke SPM groet,


Jan Voorvelt, partijvoorzitter
John Steijns, waarnemend fractievoorzitter

 

artikel48vraagNaar aanleiding van een onlangs in Dagblad de Limburger verschenen artikel over het generatiepact (zie bijlage) heeft ons SPM raadslid Wiel Nelissen een aantal zgn. artikel 48 vragen gesteld aan college van B&W.

De vragen zoals gesteld kunt u hier (klik) terugvinden.

vulpen-puntIngezonden brief van ons SPM lid Bert Daemen met betrekking tot scheef wonen.

Betreffende stuk kunt u hier lezen.

Noot: het betreft hier de mening van een van een individueel lid van de SPM en deze hoeft niet noodzakelijkerwijs dezelfde te zijn als die van de partij, het bestuur, of de fractie.

logSPMIn de bijlage treft u de bijdrage kaderbrief 2016 aan zoals tijdens de raadsvergadering van 12 juli 2016 door de SPM gepresenteerd.

Klik hier voor betreffende bijdrage kaderbrief 2016 van de SPM.

 

krantenDe Maastrichtse gemeenteraadsfractie Senioren Partij Maastricht (SPM) heeft kennis genomen van het door de Hospitality Group opgesteld onderzoeksrapport over de tarievenstructuur voor het gebruik van sportaccommodaties. De fractie SPM onderschrijft het voornemen van het College om de sportverenigingen en/of gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties bij de verdere ontwikkelingen te betrekken.
Voor het volledige persbericht klik hier.

logSPMZaterdagmiddag 2 juni is Jan Voorvelt gekozen als nieuwe partijvoorzitter van de Senioren Partij Maastricht.

artikel48vraagDit was de kop van een artikel uit de media van begin juni.

Voldoende reden voor de SPM om hierover zgn artikel 48 vragen te stellen aan college van B&W. Hoe is het gesteld bij de gemeente Maastricht met betrekking tot het e-mail verkeer?
De vragen zoals gesteld kunt u hier teruglezen.

 

artikel48vraagHet weren van een bedrijf waarmee reeds langdurig samengewerkt werd bij het jaarlijkse inkom evenement van de nieuwe studenten in Maastricht door de Universiteit Maastricht heeft ook bij de SPM de wenkbrauwen doen fronsen, temeer omdat er gepleit wordt voor meer samenwerking tussen UM en de stad.
Reden genoeg voor de SPM om een aantal zgn. Artikel 48 vragen te stellen aan B&W.
In de bijlage (klik hier) het uitgebreide artikel uit Dagblad de Limburger van woensdag 1 juni over dit onderwerp, waarin ook ons raadslid Jan Erckens geciteerd wordt.

Het antwoord van wethouder Damsma op de hestelde vragen treft u in deze bijlage aan.

012Op donderdag 19 mei heeft de Fractie en Bestuur Seniorenpartij Maastricht een werkbezoek gebracht aan de Tweede Kamer in Den Haag.

Na een uitvoerige scanprocedure en het opbergen van alle persoonlijke bagage werd fractie en bestuur hartelijk ontvangen door Manon Fokke. De lunch werd gebruikt in de fractiekamer waar ook ruimschoots tijd was voor een gesprek en vragen te stellen.

krantenEerder was er al in dagblad de Telegraaf een artikel te lezen over ons raadslid Jan Erckens inzake de aanpak van de verwevenheid van de onder- met de bovenwereld. Woensdag 17 februari een groot artikel in Dagblad de Limburger met betrekking tot het drugsbeleid. Ook nu weer met de SPM in de hoofdrol.
Klik hier om betreffende artikel te kunnen lezen.

KeukentafelHet keukentafelgesprek is een prima instrument dat wordt ingezet om de persoonlijke behoefte voor ondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van een cliënt te bepalen. In zo'n gesprek proberen de professionals van de gemeente te achterhalen met welke ondersteuning een client het beste geholpen is. Daarbij worden niet alleen de mogelijkheden van de cliënt maar ook de mogelijkheden van de gemeente nadrukkelijk in het oog gehouden. Een dergelijk gesprek is echter niet geheel vrijblijvend maar is een verplichting om tot zorgverlening over te kunnen gaan.

artikel48vraagSPM heeft samen met coalitiepartner D66 een aantal zgn. artikel 48 vragen gesteld aan het college met betrekking tot de mogelijkheden voor een 'sport depot' en een collectief communicatieplatform waar (sport)verenigingen gebruik van kunnen maken.

De vragen zoals aan het college gesteld kunt u hier teruglezen.

artikel48vraagDeze week vond er een grote politie inval plaats in een groot aantal panden in Eindhoven en is beslag gelegd op 69 panden in Eindhoven en Helmond. Ook verrichte de politie onderzoek op 1 locatie te Uden en 1 in Maastricht.

Genoemde invallen en onderzoeken vonden plaats als onderdeel van een groot witwasonderzoek naar crimineel verkregen vermogen.
Afgelopen weken bereikten ons ook diverse berichten over een aantal ondernemingen in de binnenstad van Maastricht, waar nauwelijks klanten aanwezig zijn en waar je vragen kunt stellen over het rond krijgen van de bedrijfsvoering.

logo MaastrichtZaterdag 12 maart heeft onze wethouder André Willems de jaarlijkse vrijwilligersprijzen uitgereikt.
Een zeer terecht eerbetoon aan al die duizenden vrijwilligers, die dag in dag uit, in de weer zijn voor hun medemensen. Zonder vrijwilligers(werk) zou onze hele samenleving stilvallen.
5 personen/organisaties vielen het afgelopen jaar in het bijzonder op; zij ontvingen allen, op basis van het oordeel van een onafhankelijke jury, zeer terecht een vrijwilligersprijs.

artikel48vraagHet kan niemand ontgaan zijn dat er de laatste tijd veel faillisementen zijn geweest. Reden voor de SPM om hierover aan het college aantal vragen te stellen met betrekking tot de ontstane werkloosheid voor veel mensen en de ontstane leegstand in de binnenstad.
De artikel 48 vragen zoals gesteld kunt u hier teruglezen.

artikel48vraagMilieu en gezondheidsorganisaties zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwen al jaren voor de toenemende overlast en de schade van houtrook. Door middel van een plaatselijke verordening kunnen gemeenten hier iets aan doen. Tijd voor de SPM om het college hierover een aantal vragen te stellen.
De vragen zoals gesteld door de SPM kunt u hier teruglezen.

krantenOp donderdag 4 februari jongstleden heeft dagblad de Telegraaf een artikel gepubliceerd waarin ons gemeenteraadslid van de SPM Jan Erckens geciteerd wordt naar aanleiding van de verwevenheid van de onder- met de bovenwereld. Een fenomeen van ondermijning dat ook in Maastricht voorkomt, op een veel grotere schaal dan wordt gedacht.

Het betreffende bericht in uit de Telegraaf van 4 februari kunt u als krantenknipsel hier terugzien.

Wat zoekt u?