dinsdag 07 apr 2020
70 1 oudere vrouw met muntgeld en rekenmachine1Senioren Partij Maastricht is vanmening dat...

Senioren worden uitgeperst
 
Het lijkt erop dat in Nederland een nieuw spelletje gespeeld gaat worden,
namelijk senioren uitpersen.
 
Voorop gesteld dat senioren solidair willen zijn en hun volwaardig aandeel
in de bezuinigingen willen leveren, moeten we constateren dat van 
evenredige belasting geen sprake is.
 
Kijk eens naar de volgende maatregelen:
 
Invoering fiscalisering AOW (Bos belasting) waardoor je op termijn AOW over je AOW betaald, wat de AOW  problematiek zou moeten opheffen;

 

  • Korting van 10% op het AOW partnerpensioen;
  • Geen indexatie van de pensioenen volgens het ABP nu al 9%;
  • Verhoging belasting eerste schijf met meer dan 4%;
  • Verhoging inkomensafhankelijke zorgbijdrage;
  • Verhoging eigen risico ziektekosten verzekering;
  • Korting pensioenen in 2013 en mogelijk ook daarna.

 

 

 

 


 

noorderbrug1
 
 
Het besluit is gevallen,
ook de Senioren Partij Maastricht heeft er mee ingestemd,
er komt een verbetering van de verkeerssituatie in Maastricht west.
Waarom?

 

maastricht 9De seniorenpartij Maastricht heeft gisteravond "Ja" gezegd tegen de tram Vlaanderen-Maastricht.
De tram tussen Maastricht en Hasselt moet in 2018 gaan rijden.

Lees verder voor onze raadsbijdrage.

 

woonwagen op transportDe resultaten van het speurwerk van dagblad "de Limburger" hebben ook de Seniorenpartij verbaasd.
Alhoewel we gemaakte fouten niet willen goedpraten, zijn wij van mening dat bij een dergelijk groot project met z'n vele tegenslagen, fouten onvermijdelijk zijn.
 
We hebben de uitleg van wethouder Costongs geaccepteerd.
We willen vooral kijken naar onze eigen rol als fractie.
 
 
 
logoDe fractie van de Senioren Partij Maastricht heeft in de Maastrichtse gemeenteraad
vragen gesteld aan wethouder Mieke Damsma (D66, Buurtgericht Werken)
nog deze maand een verscherpte controle te laten uitvoeren naar de besteding
van Rijksgelden door de buurtplatforms.

 

Meer artikelen...

Wat zoekt u?