dinsdag 07 apr 2020

logo

 

Windmolens Lanakerveld:

 


De fractie van de Senioren Partij Maastricht heeft zich in de raadsvergadering van 20 december uitgesproken tegen de plaatsing van 4 windturbines in het Lanakerveld, zoals besloten tijdens de Ledenraadpleging van 10 december 2011.  Tijdens een schorsing vond er een uitvoerige discussie binnen de fractie plaats over de voor- en nadelen van een CDA motie, waarin sprake was van onmiddellijke stopzetting van de gestarte bestemmingsplanprocedure.
Ook de wens om de goede verhoudingen in de coalitie te behouden speelde een rol in de discussie.
De fractie van de Senioren Partij Maastricht koos uiteindelijk voor de motie van de PvdA  om de procedure te vervolgen, nader lokaal, akoestisch onderzoek te laten uitvoeren en een totaal overzicht te maken ten behoeve van een goede besluitvorming.
De fractie stelde als extra eis dat in maart 2012 een definitieve beslissing genomen wordt. Het College heeft de  PvdA motie met de gewenste aanvulling overgenomen.
De fractie wil het College de mogelijkheid bieden om het lopende traject in goed overleg met de andere partners af te breken.
De resultaten van de lopende onderzoeken dienen eveneens voor andere toekomstige situaties gebruikt te worden.
De fractie blijft achter het besluit van de Ledenvergadering staan en zal ook in maart 2012 geen medewerking verlenen aan het plaatsen van windmolens in het Lanakerveld.

Wat zoekt u?