dinsdag 07 apr 2020

Buurtgelden

Gea van LoDe gemeenteraad heeft in de Raadsvergadering van 19 maart ingestemd met een voorstel van de Seniorenpartij om buurtplatforms, die hun financiële administratie niet voldoende op orde hebben, te faciliteren door het inschakelen van een administratiekantoor.
Nadrukkelijk moet gemeld worden dat het niet gaat om een verscherping van de controle, maar om het verbeteren van de financiële verantwoording.
 
In het najaar komt het onderwerp buurtplatforms opnieuw op de agenda.
In de komende maanden zal de Seniorenpartij met buurtplatforms, die dat wensen,
graag in discussie gaan  over toekomstige ontwikkelingen.
 

Gea van Loo Senioren Partij Maastricht

Wat zoekt u?