dinsdag 07 apr 2020

De Noorderbrug van Maastricht

noorderbrug1
 
 
Het besluit is gevallen,
ook de Senioren Partij Maastricht heeft er mee ingestemd,
er komt een verbetering van de verkeerssituatie in Maastricht west.
Waarom?

 

Al jaren geleden wisten de "geleerden" al dat het verkeer in de toekomst zou vermenigvuldigen.
Een situatie die waarschijnlijk nog enkele jaren zal blijven.
Als doel werd dan ook gesteld hoe kunnen we in de toekomst een vlotte doorstroming in de stad bereiken.
Eerst was het doel een dubbele ringweg om Maastricht met aftakkingen naar de buurten.
Nu houdt men het op een rib-model, een hoofdas en diverse aftakkingen naar de buurten.
Waarom deze ommezwaai.
Hiervoor zijn er diverse redenen, allereerst ligt de binnenring te kort op het centrum, de 2de ring kent verschillend verkeersintensiteiten, met drukke maar ook rustige stukken, waar men uiteindelijk toch weer op de binnenring uitkomt. Een einde aan de Bieslanderweg ander einde aan de Cabergerweg.
In beide gevallen moet men terug naar de binnenste Ring om de Maas over te steken.
Ook Maastricht heeft in de loop der jaren een aantal nieuwe buurten gekregen waarvan enkele weer opnieuw ontwikkeld zijn.
De bereikbaarheid van deze wijken is belangrijk en een vlotte doorstroming door de andere woongebieden,
is het doel.
Tevens wordt geprobeerd het sluipverkeer tussen de diverse wijken te voorkomen of te beperken.
Hierdoor ontstaat op veel plaatsen in de toekomst een rustiger verkeersbeeld dan nu het geval is.
Helaas is er niet aan te ontkomen dat ook deze nieuwe verkeersader door woongebieden zal gaan.
Er is dan ook een uitgebreide voorlichting en inspraak gehouden waarin iedereen die erbij betrokken is, zijn
inbreng heeft kunnen hebben.
Veel van de opmerkingen welke door de insprekers zijn ingebracht zijn gehonoreerd en is het ontwerp aangepast aan de ideeën van de bewoners.
Maar ook hier geldt waar de een voor is zal de ander weer tegen zijn.
In zijn totaliteit is er een redelijk evenwicht gevonden, dat nu in de Raad is goedgekeurd.
Ondanks dat de kogel nu door de kerk is zal er nog steeds waar mogelijk, met de wensen van bewoners en buurtraden rekening worden gehouden.
Het is het algemeen belang waar naar gekeken moet worden, dat is de taak van de leden van de Gemeenteraad.
Hun keuze moeten zij ook in dit belang maken.
Dat betekent dat niet iedereen tevreden zal zijn.
Misschien hebben sommige mensen het gevoel dat ze niet gehoord zijn.
Zeker is wel dat eigen belang ondergeschikt is aan het algemeen belang al probeert men er zoveel
mogelijk aan tegemoet te komen.
Nu gaat het definitieve plannen en aanbesteden van start.
Over enige tijd zullen de werkzaamheden beginnen, dit zal ook overlast en beperkingen met zich meebrengen maar die zullen overal zoveel als mogelijk beperkt worden.
Natuurlijk zullen we in de komende tijd opnieuw onze weg moeten zoeken.
Maar wees ervan overtuigd dat als volgens planning in 2016 het project klaar is en iedereen weer zijn weg gevonden heeft, we allemaal blij zullen zijn met hetresultaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zoekt u?