dinsdag 07 apr 2020

Senioren worden Uitgeperst

70 1 oudere vrouw met muntgeld en rekenmachine1Senioren Partij Maastricht is vanmening dat...

Senioren worden uitgeperst
 
Het lijkt erop dat in Nederland een nieuw spelletje gespeeld gaat worden,
namelijk senioren uitpersen.
 
Voorop gesteld dat senioren solidair willen zijn en hun volwaardig aandeel
in de bezuinigingen willen leveren, moeten we constateren dat van 
evenredige belasting geen sprake is.
 
Kijk eens naar de volgende maatregelen:
 
Invoering fiscalisering AOW (Bos belasting) waardoor je op termijn AOW over je AOW betaald, wat de AOW  problematiek zou moeten opheffen;

 

  • Korting van 10% op het AOW partnerpensioen;
  • Geen indexatie van de pensioenen volgens het ABP nu al 9%;
  • Verhoging belasting eerste schijf met meer dan 4%;
  • Verhoging inkomensafhankelijke zorgbijdrage;
  • Verhoging eigen risico ziektekosten verzekering;
  • Korting pensioenen in 2013 en mogelijk ook daarna.

 

 

 

 


 

Het modaal pensioen ligt tussen de € 500 en € 700 per maand, tel daar de AOW bij op en je zit op een maand inkomen voor 2 personen van € 2000 ,dat zijn toch niet de richards van Nederland.

Senioren hebben inderdaad geprofiteerd van de welvaart, maar die hebben ze wel gedeeld met de hele
maatschappij!

Deze generatie ouderen heeft, omdat ze met velen is, heel veel geld ingelegd in de maatschappij waarvan de huidige dertigers en veertigers het meest konden profiteren.

Senioren weten terdege wat solidariteit is en ook dat ze moeten bijdragen aan het herstel maar dan wel in verhouding.

Senioren zijn kwetsbaar omdat ze zich niet kunnen verweren en zich niet konden voorbereiden.

Toen senioren van nu begonnen met werken waren de omstandigheden zeker niet beter, zelfs slechter dan voor de jongeren van nu.

Men voelt zich zo langzamerhand niet meer gewenst in deze maatschappij.

Maar senioren zijn niet de oorzaak van de pensioencrises, niet de oorzaak van de zorgcrises.

Vrijwel elk antwoord aan senioren begint met de opmerking dat ze het toch zo goed hebben en dat ze aan demotie moeten doen.

En in nederigheid afwachten welke last nu weer op hun schouders gelegd wordt.

Het is zo erg geworden dat senioren zich gaan afvragen of ze nog wel welkom zijn in deze maatschappij.

Begin oktober heeft de Senioren Partij Maastricht zich met een brief gericht aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer.

Ter completering geven we de globale inhoud hierin nog eens weer:

Onze partij wil dat de politiek doordrongen wordt van het feit dat ouderen zich ernstig zorgen maken over de grote gevolgen voor hen van de maatregelen, genoemd in het regeerakkoord van VVD en PvdA.

Dat geldt zowel voor de maatregelen zelf, alsook voor de grote onduidelijkheid die er geschapen is.


De veranderingen bij de WMO/AWBZ met name bij de huishoudelijke hulp;


De uitvoering daarvan door de gemeenten, die daarvoor minder geld krijgen;


De verdere fiscalisering van de AOW en belastingmaatregelen;


De onduidelijkheden betreffende de inkomenafhankelijke zorgtoeslag en het eigen risico alsmede eigen bijdragen;

 

Het vervallen van de partnertoeslag;


De snelle verhoging van de AOW-leeftijd;


De veranderingen bij de huurtoeslag;


De wijzigingen in de WW.

 

Daarnaast is het niet indexeren van de pensioenen en het mogelijk zelfs korten daarvan aan
de orde.

Het is de optelsom van de gevolgen van de bovengenoemde maatregelen, die ervoor zorgt dat
bij ouderen de indruk ontstaat, dat ze onevenredig en onrechtvaardig "gekort" worden.

Ouderen zijn zich ervan bewust, dat ook zij eraan moeten bijdragen ons land er weer bovenop te helpen en zijn ook bereid bijdragen daaraan te leveren.

Ouderen hebben zich niet tegen deze maatregelen kunnen wapenen en kunnen ook geen maatregelen
meer treffen.

Ouderen worden geacht zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.
Echter, ze worden nu ook nog eens extra belast om de noodzakelijke voorzieningen, die stevig afgebouwd worden, volledig zelf te betalen.

Ouderen willen best hun steentje bijdragen aan de bezuinigingen, solidair zijn met de andere generaties, maar dit kan niet op de voorgestelde manier, waardoor ouderen onevenredig hard gekort worden en de rekening bij een weerloze generatie wordt neergelegd.

 

Senioren Partij Maastricht

 

Nadere inlichtingen:

 

Ed Sabel, gemeenteraadslid, fractievoorzitter

043 – 36 36 141

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zoekt u?