dinsdag 07 apr 2020

Stop minachting protest ouderen

stopEen week lang was het hele land te klein toen de plannen omtrent de inkomensafhankelijke zorgpremie bekend werden.
Maar ouderen moeten alleen voor zichzelf opkomen.
En zodra ze dat doen worden ze als egoïstisch weggezet.
De meeste ouderen zijn echter wel degelijk solidair met jongere generaties.

Zij willen niets liever dan dat hun kinderen en kleinkinderen het beter hebben dan zij zelf. Daarom zijn zij best bereid om in te leveren.
Zelfs wanneer ze het zelf niet al te breed hebben.
Voor elke afzonderlijke maatregel die alleen ouderen raakt, valt op zichzelf beschouwd wel iets te zeggen.
Of het nu gaat om de maximering van de AOW voor samenwonenden, de inperking van de partnertoeslag, of de
verhoging van de loonbelasting, etc..
Elke andere bevolkingsgroep moet immers ook stevig inleveren.
Punt is echter dat ouderen als gevolg van een stapeling van maatregelen vele malen forser getroffen worden dan anderen.
Het gaat om netto-inkomensachteruitgang, die kan oplopen tot meer dan 10% (en die 10% is geen uitzondering). Terwijl het einde van de aanslagenreeks op de inkomenspositie van de ouderen nog niet in zicht lijkt.
Rechtvaardiging voor al die maatregelen die ouderen raken, zoeken in de vermogenspositie van de totale groep 65-plussers is generaliserend.
Dat doet geen recht aan de ongelijke verdeling van de rijkdom binnen de groep.
Zo kunnen slechts 1 op de 5 ouderen als "welgesteld" worden gekwalificeerd, 40% van de ouderen beschikt niet of nauwelijks over eigen vermogen en het opvangen van lastenverzwaring is voor hun een probleem.
Bij de ouderen die wel over een ruim eigen vermogen beschikken, zit dat vast in het eigen huis, waarvoor een leven lang gespaard is.
Iedereen beseft dat het crisis is.
En iedereen weet dat aan inleveren niet valt te ontkomen.
Jongere generaties hebben nog de mogelijkheid in te spelen op de lange termijneffecten van de daling van de welvaart. Zij kunnen nu al rekening houden met een lager pensioen of hogere ziektekosten op hogere leeftijd.
Ouderen kunnen zich daar niet meer tegen indekken.
Een in Nederland ongekende aantasting van de koopkracht overkomt hun gewoon.
Zij kunnen niet meer besluiten met tweeën te gaan werken, of geld opzij te zetten voor een hoger aanvullend pensioen. En daarom is de ongekende stapeling van maatregelen die alleen ouderen raken, hoogst onrechtvaardig en een beschaafd land als Nederland onwaardig.

 

Ed Sabel,
Fractievoorzitter Senioren Partij Maastricht

Wat zoekt u?