dinsdag 07 apr 2020

Vinkenslag/ Karosseer dossier

woonwagen op transportDe resultaten van het speurwerk van dagblad "de Limburger" hebben ook de Seniorenpartij verbaasd.
Alhoewel we gemaakte fouten niet willen goedpraten, zijn wij van mening dat bij een dergelijk groot project met z'n vele tegenslagen, fouten onvermijdelijk zijn.
 
We hebben de uitleg van wethouder Costongs geaccepteerd.
We willen vooral kijken naar onze eigen rol als fractie.
 
 
 
We zijn steeds kritisch geweest als er weer sprake was van een budget overschrijding, maar we hebben het College ook telkens onder grote druk gezet om het proces snel tot een goed einde te brengen.
Achteraf bekeken hadden we meer tijd voor deze mega operatie moeten nemen.
Dan zou de druk op dit project, wellicht niet zo groot geweest zijn.
Onze fractie heeft op basis van de door het College van B&W gegeven informatie en antwoorden, nooit
aanleiding gezien, dat er foutief gehandeld werd.
We baseerden ons eveneens op de gedetailleerde informatie uit het Rekenkamerrapport van juli 2009.
In dat rapport werden o.a.  de risico's helder beschreven.
De uitzonderingspositie van woonwagenbewoners is al jaren in beweging.
De wettelijke definitie van een woonwagen is sterk aan revisie toe.
Een woonwagen is al lang geen mobiel onderkomen meer.
Enclaves waar andere regels gelden dan in de rest van het land, worden op meerdere plaatsen aangepakt.
Laten we vooral niet vergeten dat de enige oorzaak van vrijstaat Vinkenslag ligt in het onvoldoende handhaven en controleren.
We moeten de handhaving en controle op orde houden, anders groeien we heel snel naar de oude  situatie en is
alles voor niets geweest. 

Wat zoekt u?