dinsdag 07 apr 2020

Senioren Maastricht zegt "Ja" tegen tram.

maastricht 9De seniorenpartij Maastricht heeft gisteravond "Ja" gezegd tegen de tram Vlaanderen-Maastricht.
De tram tussen Maastricht en Hasselt moet in 2018 gaan rijden.

Lees verder voor onze raadsbijdrage.

 

 

Raadsbijdrage 18 december 2012.

Voorzitter,
Na mijn beëdiging als gemeenteraadslid voor de Senioren Partij Maastricht, maart 2010, kreeg ik van
mijn voorganger de heer Sabel het dossier Stadsbeheer Milieu en Mobiliteit overhandigd.
Waaronder ook de informatie met betrekking tot de plannen Tram Vlaanderen Maastricht.
Op dit moment is die informatie uitgegroeid tot een omvangrijk dossier wat heel wat kastruimte invult op mijn werkplek. Hier tussen prominent aanwezig de informatiemap Oriëntatiereis Valenciennes van vrijdag 30 mei 2008, een studiereis die bedoeld was ter oriëntatie op de wijze van implementatie van een tram in een vergelijkbare stad als Valenciennes. Een studiereis waar vertegenwoordiging uit ondermeer het college, ambtelijk apparaat, raadsleden, vervoersbedrijven, communicatie en pers aan deelnamen en die zeer enthousiast en positief terugkwamen.
Na deze reis werd, binnen de gemeente, de basis gelegd voor een intensieve voorbereiding van het project
Tram Vlaanderen Maastricht.
Toen de gemeenteraad, met de kennis die op dat moment voor handen was, zich in meerderheid positief uitsprak
voor dit project behoorde ook de Senioren Partij tot die meerderheid.
Ook een meerderheid van de Maastrichtse inwoners ontvangen de plannen welwillend, dat blijkt uit gehouden meningspeilingen dat een positief beeld laat zien.
Bewoners vinden dat de geplande tram positief zal bijdragen aan de bereikbaarheid van onze stad
en tevens bijdraagt aan de economische structuurversterking in de regio.

Voorzitter,
De fractie Senioren Partij Maastricht voelt zich zeer betrokken bij het dagelijks leven in onze stad.
Kritisch zijn in haar besluitvorming is dan ook een belangrijk uitgangspunt, dat blijkt ook uit de vele kritische vragen die met betrekking tot dit dossier de afgelopen jaren door ons zijn gesteld.
Onze definitieve mening is uiteraard ook gevormd door aanpassing of informatie over belangrijke
elementen die met dit dossier te maken hebben.
Zoals ondermeer: onderbouwing van de investeringskosten, Beheer en instandhoudingskosten, reizigersprognoses.
Namens de fractie wil ik ook een woord van dank uitspreken naar de wethouder maar ook naar het ambtelijk
apparaat, voor al hun inspanningen.
Steeds opnieuw waren zij bereid om de vele vragen die binnen dit omvangrijke en complexe dossier leefden voor ons
duidelijker te maken.

Voorzitter,
Zoals eerder aangegeven in de schriftelijke rondvragen van 8 oktober jl. realiseren wij ons dat de realisatie van het project Tram Vlaanderen Maastricht van groot belang kan zijn voor de toekomst van de stad Maastricht.
In de Structuurvisie Maastricht 2030 is dit project dan ook prominent opgenomen.
Een dergelijke verbinding kan, als onderdeel van de Euregionale spooragenda van de Provincie Limburg, blijvend waarborgen dat Limburg en de Limburgers verbonden worden met de omliggende regio's.
Dit kan van belang zijn voor de toekomst van ons allemaal.
Vandaag staan wij voor een belangrijke keuze.
Richten we ons op de korte termijn of kijken en geloven we in investeren in de toekomst, in het bouwen van een stevig fundament dat zich uitbetaald voor de stad Maastricht.
Economische zaken zijn in tijden van crisis van belang, als gemeente moet je durven te investeren zodat volop nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.
De fractie Senioren Partij Maastricht kiest er voor, ondanks eerdere twijfels, om deze uitdaging aan te gaan.
De dynamiek die hier in onze stad de laatste jaren is ontstaan mag niet tot stilstand worden gebracht.
Wij kunnen dan ook, met verwijzing naar de Memorie van antwoord met betrekking tot het BTW vraagstuk instemmen met voorliggend raadsvoorstel.

Voorzitter tot slot.
Wij hechten er echter aan, gelet op de grote bedragen die met dit project gemoeid zijn en de financiële risico's die zich nog kunnen aandienen, uw college dringend te verzoeken om zodanig de vinger aan de pols te houden dat tijdig kan worden ingegrepen als dat op korte of lange termijn nodig mocht zijn en de raad hiervan periodiek op de hoogte te houden.

Gea van Loo,
gemeenteraadslid,
Senioren Partij Maastricht.

Wat zoekt u?