dinsdag 07 apr 2020

schoolDe Seniorenpartij Maastricht (SPM) wil dat beide Maasoevers een brede scholengemeenschap HAVO/VWO behouden.
Seniorenpartij Maastricht is tegen de door stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) voorgestelde bundeling van schooltypes en mogelijke sluiting van locaties.

 

 

stopEen week lang was het hele land te klein toen de plannen omtrent de inkomensafhankelijke zorgpremie bekend werden.
Maar ouderen moeten alleen voor zichzelf opkomen.
En zodra ze dat doen worden ze als egoïstisch weggezet.
De meeste ouderen zijn echter wel degelijk solidair met jongere generaties.

Gea van LoDe gemeenteraad heeft in de Raadsvergadering van 19 maart ingestemd met een voorstel van de Seniorenpartij om buurtplatforms, die hun financiële administratie niet voldoende op orde hebben, te faciliteren door het inschakelen van een administratiekantoor.
Nadrukkelijk moet gemeld worden dat het niet gaat om een verscherping van de controle, maar om het verbeteren van de financiële verantwoording.
 
In het najaar komt het onderwerp buurtplatforms opnieuw op de agenda.
In de komende maanden zal de Seniorenpartij met buurtplatforms, die dat wensen,
graag in discussie gaan  over toekomstige ontwikkelingen.
 

Gea van Loo Senioren Partij Maastricht

image-3540610Het zou de lokale linkse partijen sieren als zij eens zouden stoppen met onzinnige links-idealistische oproepen te doen, waaraan de burgemeester geen gehoor kan geven, schrijft fractievoorzitters Ed Sabel.

Burgemeester Onno Hoes heeft in het coffeeshopdossier geen keuze: hij neemt slechts zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid.

 

maastricht1

Alvorens een definitief besluit te nemen heeft de Seniorenpartij gekozen voor een proefperiode van 1 tot 2 jaar.
Het is een compromis met aanvullende voorwaarden, welke tot uitdrukking komen in een motie en een amendement.
Alleen daardoor is de Seniorenpartij akkoord gegaan.

 

 

Wat zoekt u?