dinsdag 07 apr 2020

Op zaterdag 14 december 2019 organiseert de SPM weer een ledenraadpleging.

Nadere bijzonderheden vindt u hier.

LRP 2019

SPM-bestuur 2019Q1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het SPM bestuur is op volle sterkte.

Van links naar rechts: Ed Sabel, Ralph Leenders, Paul Bronckers, Ronald van Dooren, Ria Makatita-Hendrix, Jan Voorvelt, Cees van Stiphout, Frans Bastiaens.

Schermafbeelding 2019-01-19 om 17.57.38De raadsfractie van de Senioren Partij Maastricht beschikt sinds vandaag over een eigen online nieuwskanaal. Deze zogeheten 'newsroom' wordt ingezet om burgers van Maastricht, maar ook organisaties, te informeren over het werk van de fractie van de Seniorenpartij en haar standpunten over kwesties die in Maastricht spelen.

Fractievoorzitter John Steijns van de Senioren Partij Maastricht lanceerde het initiatief vanmiddag tijdens een zogeheten ledenraadpleging in het Van der Valk Hotel Maastricht.

Professionele journalisten

Het is voor zover bekend voor het eerst in Limburg dat een fractie van een politieke partij ervoor kiest om zelf aan nieuwsverslaggeving te gaan doen. De fractie wordt bij het up-to-date houden van de nieuwsstroom ondersteund door professionele journalisten. Zij zien erop toe dat de berichtgeving in de newsroom transparant, afgewogen en betrouwbaar is. De newsroom is voor iedereen gratis toegankelijk.

Verjonging en vernieuwing

Fractievoorzitter John Steijns: ,,Intensief contact met de directe achterban, maar ook met de burgers van Maastricht, maakt onderdeel uit van het proces van verjonging en vernieuwing dat de Senioren Partij Maastricht heeft ingezet. We stellen ons nadrukkelijk op als een eigentijdse brede stadspartij, die in de eerste plaats opkomt voor de belangen van de stad en haar bewoners. Het instrument 'newsroom' biedt de fractie de mogelijkheid om buiten de traditionele media om de directe achterban en de burgers te informeren. De fractie is ervan overtuigd dat de newsroom optimale mogelijkheden biedt voor een snelle en gedegen informatie-uitwisseling."

De newsroom kan worden bereikt via: nieuws.seniorenmaastricht.nl

 

Feestlogo als basisDe Senioren Partij Maastricht vierde op zaterdag 24 november haar 40 jarig bestaan met een feestelijke jubileumbijeenkomst in Stay OK aan de Maasboulevard.

Voor de leden werden een drietal interessante rondleidingen georganiseerd. Verder was er een voordracht met discussie door Govert Derix over de rol van de Seniorenpartij in het verleden, vandaag en in de toekomst. De feestelijke bijeenkomst eindigde met een gezellig samenzijn.

Voor een sfeerimpressie van de feestelijke bijeenkomst, klik hier.

 

Geschiedenis

Aanleiding voor de oprichting van de partij in 1978 was het invoeren van een leeftijdsgrens van 65 jaar bij de toenmalige KVP (CDA), waarna een aantal leden een eigen, politieke partij begonnen: "de Gepensioneerden en Bejaardenpartij Maastricht". Later omgedoopt in Senioren Partij Maastricht. De Seniorenpartij is in 40 jaar uitgegroeid tot een algemene politieke partij, (dé stadspartij van Maastricht) voor iedereen die zich bij de gemeente Maastricht betrokken voelt en waar senioren in een breder en genuanceerd perspectief geplaatst worden. Een lokale politieke partij is immers medeverantwoordelijk voor alle besluiten die er in de raad genomen worden en die gaan zeker niet alleen over senioren.
De uitgangspunten van de partij zijn uitvoerig beschreven in het Stadsmanifest dat als basis diende voor het partijprogramma ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De samenstelling van de huidige vijf raadsleden en fractieleden onder leiding van fractievoorzitter John Steijns laat zien, dat er enthousiaste jonge mensen van deel uitmaken, die volop in het actuele leven van de Maastrichtse politiek staan.

 

Wat zoekt u?